site_location_alt

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" 21

site_phone_alt

02/ 91 54 574, 0700 100 37

Детска Пулмология и фтизиатрия

Д-р Снежина Лазова, дм

Имена

Д-р Снежина Михайлова Лазова, дм

Специалност

Педиатрия

Детска пулмология

Kлючови компетенции, основни дейности и отговорности

Консултант по педиатрия и детска пулмология. Професионална експертиза – общо-педиатричната патология и диапазонът от заболявания на дихателната система в детска възраст, с фокус върху бронхиална астма и атопия при деца, функционално изследване на дишането (спирометрия, тестове за бронхиална обратимост, бодиплетизмография), хронична влажна кашлица, дисфункционално дишане и различните форми на респираторни инфекции.

Образование

Mагистратура по медицина, МУ София (2008)

Магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт (2017)

Дисертационен труд на тема „Клинично значение на функционалното изследване на дишането и атопичния статус при деца с астма“ (2017)

Магистратура по Управление на Клинични изпитвания (2019)

Следдипломни квалификации и специализации

Специалност „Педиатрия „ (2013)

Специалност „Детска пневмология и фтизиатрия“ (2020)

Клинична специализация по детска пулмология и алергология в Университетската болница “Атикон” в Атина, Гърция с фокус върху детската астма, муковисцидоза и диагностика на първична цилиарна дискинезия (2015)

Педиатрично лятно училище по детска пулмология (HERMES ERS) Барселона (юни 2015г.)Следдипломно клинично обучение по детска пулмология, алергология, функционална диагностика и интензивни грижи в Германия, Кобленц (2012)

Oбучение по детска пулмология (2013) и алергология и имунология (2020) в Залцбург, Австрия

Участие и следдипломно професионално обучение в международни курсове и практически уъркшопи, свързани с: провеждането и интерпретацията на функционални белодробни изследвания, измерване на белодробни обеми и резистентност; кардио-пулмонални тестове, торакален ултразвук, неинвазивна апаратна вентилация в детска възраст, детска астма, инфекции на ДДП в детска възраст, педиатрична респираторна ресусцитация

Професионални интереси

Научен и клиничен интерес в сферата на педиатрията, детската пулмология, алергология и функционална диагностика

Владеене на чужди езици

английски, гръцки, немски език

 

Професионално развитие:

Период

 Октомври 2018 – настоящия момент

Длъжност

Лекар- специалист Педиатрия, Детска пулмология и фтизиатрия, главен асистент

Работодател

Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” ЕАД

Основни дейности и отговорности

Клинична, консултативна, експертна, преподавателска, изследователска, научна  дейност

 

Период

Септември 2020 – настоящия момент

Длъжност

Главен асистент

Работодател

Факултет по обществено здраве, МУ София, Катедра по здравни грижи

Основни дейности и отговорности

Преподавателска, научно-изследователска, експертна дейност

 

 

Период

Януари 2018 – настоящия момент

Длъжност

Лекар- специалист Педиатрия, Детска пулмология

Работодател

Медицински център - Пирогов, София

Основни дейности и отговорности

Клинична, консултативна, експертна дейност

 

Период

Юни 2011- септември 2018

Длъжност

Лекар ординатор, педиатрия,  специализант по педиатрия, специализант по детска пневмология и фтизиатрия, редовен докторант, задочен докторант, хоноруван преподавател български и чуждестранни студенти към МУ София

Работодател

Клиника по педиатрия на УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Основни дейности и отговорности

Клинична, консултативна, изследователска, научна, преподавателска дейност

 

Период

Април 2017- декември 2018

Длъжност

Лекар, педиатър - работа с НЗОК, фондове за ДЗО и кешови, консултативна дейност, провеждане на спирометрия

Работодател

Медицински център „Кардиохелп“ София, Педиатричен кабинет

Основни дейности и отговорности

Педиатър- консултант

 

 

Период

Януари 2009 – май 2011

Длъжност

Доброволец, лекар специализант по педиатрия

Работодател

Клиника по педиатрия на МБАЛ “Токуда Болница София” АД

Основни дейности и отговорности

Клинична, научна дейност

 

Научни публикации

81 научни публикации – 55 публикувани статии (40 в България, 15 в чужбина), 26 доклада, публикувани в списания с IF.

Научна и приложна дейност

Научен, практически, преподавателски и клиничен опит при работа в разработването и провеждането научни проекти и обсервационни клинични проучвания с участие на мултидисциплинарни екипи (7 научни проекта към СМН на МУ София)

Членства в научни дружества

Българската педиатрична асоциация (БПА)

Български лекарски съюз (БЛС)

Българското дружество по белодробни болести (БДББ)

Европейското респираторно общество (ERS)

Европейската академия по Алергология и Клинична имунология (EAACI)

Участие в научни форуми

49 научни форума – 21 в България, 28 в чужбина, на които са представени 80 научни съобщения

Професионални отличия

Носител на грант за млади учени ERS Silver Sponsorship зa участие и представяне в постерна дискусия на aбстракта “Bronchodilator responsiveness after ics treatment”, ERS International Congress London 2016

Двукратно носител на travel GRANT зa участие в постерна дискусия на ISAF (International Severe Asthma Forum) – Manchester 2016, Madrid 2018

Почетни звания и награди

Награди за участие с постери – две първи и една трета

Как бихте се определили с 3 думи

 

Позитивна, отговорна, компетентна