site_location_alt

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" 21

site_phone_alt

02/ 91 54 574, 0700 100 37

Детска Пулмология и фтизиатрия

Д-р Наталия Габровска, дм

Имена

Наталия Николаева Габровска

Специалност

Детски болести; Детска пневмология и фтизиатрия

Kлючови компетенции, основни дейности и отговорности

Диагностициране и лечение на заболявания в детска възраст

Образование

Магистър по медицина

Магистър по здравен мениджмънт

Следдипломни квалификации и специализации

Специалност по Детски болести

Специалност по Детска пневмология и фтизиатрия

Доктор по медицина

Професионални интереси

Профилактика в детска възраст

Диагностика и лечение на детски болести

Диагностика и лечение на остри и хронични заболявания на дихателната система в детска възраст

Обучение на студенти по медицина

Владеене на чужди езици

Английски език С1

Испански език В1

 

Професионално развитие:

Период

10.2009-12.2014 г.

 

Длъжност

Лекар-специализант по детски билести

Работодател

СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев” ЕАД, София

 

Основни дейности и отговорности

Лечение на деца

 

Период

02.2015 - до момента

Длъжност

Лекар-специализант, впоследствие специалист по детска пневмология и фтизиатрия

Работодател

МБАЛББ„Св.София“ ЕАД, Детска клиника, София

Основни дейности и отговорности

Лечение на деца

 

Научни публикации

1. Габровска, Наталия. Сравнителна стойност на Т-SPOT.ТВ в периферна кръв и бронхоалвеоларен лаваж при деца с различни форми на туберкулозно заболяване. Български медицински журнал, 2017;3: 7-13 стр.

2. Велизарова, Св., Спасова, А., Габровска, Н. IGRA - тестове - съвременна имунологична диагноза на туберкулозното заболяване в детска възраст. GP news, 2017;2: 27-31 стр.

3. Габровска, Наталия. Туберкулозен спондилит в детска възраст. GP news, 2017; 7: 33-35 стр.

4. С. Велизарова, А. Спасова, Н. Габровска, Структура на туберкулозното заболяване при бецежирани деца. GP News,2017;2, стр.24-26

5. С. Велизарова, Н. Габровска, М. Паскова, Структура на заболеваемостта с активна туберкулоза, на деца лекувани в Детска клиника по белодробни болести към МБАЛББ”св. София” за периода 2013-2017г. Медикарт,2018;5, 16-20

6.Габровска Наталия. Имуностимулация при респираторни инфекции в детска възраст. GP news, 2018;2;14-17

7. Габровска, Наталия. Най-чести форми на туберкулоза в детска възраст. Medicart,2018;5; 26-30

8. Габровска Наталия. Кашлица в детска възраст - кога е необходима антибиотична терапия? Мedinfo, 2018;10;30-34

9.Габровска Наталия. Мястото на глюкокортикостероидите при лечение на бронхиална астма в детска възраст. GP-news, 2, 2018; 53-56

10. Gabrovska N, Velizarova Sv, Kostadinov D et al. Comparison of the diagnostic value of immunological test, applied to two types of biological fluids - venous blood and bronchoalveolar lavage in children with tuberculosis. European Respiratory Journal 2018 52: PA4761

11. Velizarova Sv, Gabrovska N, Paskova M. Children with TB treated in the one clinic for childhood TB in Sofia – Bulgaria for the period 2013-2017. European Respiratory Journal 2018 52: PA2732

12. Velizarova Sv, Natalia G, Spasova A. et all. Management and outcome of severe childhood tuberculosis in the paediatric intensive care setting: can we identify best practice? Jornal Brasiliero de Pneumologia; April 2019; 45(2). DOI: 10.1590/1806-3713/e20190043 (IF 1.532)

13.Габровска, Наталия. Усложнения от страна на дихателната система при морбили в детска възраст. Medinfo, 2019; 8: 8-11 стр.

14. Велизарова, Св., Спасова А., Габровска Н. Лечение на остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища в детска възраст, PRO MEDIC.2019;4, 72-75

15. Велизарова Св., Спасова А., Габровска Н.. Контрол на астмата в детска възраст  GINA 2018, GP News, брой 4, 2019, стр.44–46

16. Nataliya Gabrovska, Svetlana Velizarova, Albena Spasova, Dimitar Kostadinov, Nikolay Yanev, Hristo Shivachev,Yanko Pahnev, Zdravka Antonova, Todor Kantardjiev. A case of pulmonary aspergillosis in an immunologicaly intact 15-year old boy. Problems of Infectious and Parasitic Diseases, книжка 2, 2019 г. 7-11 стр.

17. Габровска Н., Велизарова Св., Спасова А. Ефект на пробиотиците при възпалителни заболявания. Mедик +, ноември 2019; 58-61

18. С. Велизарова, А. Спасова, Н. Габровска, Фактори, свързани с рискове за развитие на астма в GINA 2018? Сп. GPnews бр.4/2019, 44-47

19. С. ВелизароваН. Габровска,  А. Спасова, Диагностични затруднения в общопедиатричната мрежа при деца болни от туберкулоза, Педиатрия 3/2019, 41-46

20.С. Велизарова,  Н. Габровска,  А. Спасова, Л. Карагьозова, Състояние на туберкулозата в детска възраст – въпроси и отговори, Педиатрия 4/2019

21. З. Антонова, Хр. Шивачев, Я. Пъхнев, Н. Толекова, В. Опаранова, Св. Велизарова, Н. Габровска. Спонтанен пневмонедиастинум и бронхиална астма – една не толкова неочаквана комбинация в детска възраст. INSPIRO;5;2019.38-44

22.Габровска Н., A. Спасова, Велизарова Св.. Ренесанс на инфекцията с бета-хемолитичен стрептокок от група А. Medinfo, 2020;236-40

23. Velizarova, N. Gabrovska, A. Spasova, L. Karagyozova, J. Pahnev, Z.Andonova, H.Shivachev, D kostadinov, A 15-year old child suspected of pulmonary tuberculosis, Acta Medica Bulgarica, 2020

24. Yankov G., Yanev N., Valev D, Yamakova Y., Gabrovska N, Kostadinov D., A case of retrotracheal granular cell tumor, Chirurgia, 2020, 33(4), pp. 220-222

25. Götzinger, F.Santiago-García, B.Noguera-Julián, Gabrovska N., A.Oliver, Z.Riordan, A. COVID-19 in children and adolescents in Europe: a multinational, multicentre cohort study. The Lancet Child and Adolescent Health, 2020, 4(9), pp. 653-66

 

Научна и приложна дейност

Спечелен и финансиран проект към МУ - София „Млад изследовател“

Асистент към МУ - София

 

Членства в научни дружества

БЛС; Българска Асоциация Детска Пневмология; Българско дружество по белодробни болести; ЕRS; ptbnet

 

Участие в научни форуми

Многобройни национални и международни форуми

Професионални отличия

 

Почетни звания и награди

 

Как бихте се определили с 3 думи

 

Това ще го оставя на колегите и пациентите ми