site_location_alt

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" 21

site_phone_alt

02/ 91 54 574, 0700 100 37

Вътрешни болести

Д-р Моника Калоянова

Имена

Моника Георгиева Калоянова-Джункова

Специалност

Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната

Kлючови компетенции, основни дейности и отговорности

Консултант – ендокринолог към МСО - УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“

Образование

Висше

Следдипломни квалификации и специализации

Курс по ехография на щитовидна жлеза, курс по остеопороза, курс за новости в ендокринологията

Професионални интереси

Новости в областта на медицината и ендокринологията

Владеене на чужди езици

Руски език

 

Професионално развитие:

Период

1987 – завършено висше образование във ВМИ - София

1996 – придобита специалност по Вътрешни болести

2000 – придобита специалност по Ендокринология и болести на обмяната

Длъжност

Консултант - ендокринолог

Работодател

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“

Основни дейности и отговорности

Лекуващ лекар

 

 

Научни публикации

 

Научна и приложна дейност

 

Членства в научни дружества

Членство в дружество по Ендокринология

Участие в научни форуми

Ежегодно участие в конгреси по Ендокринология и симпозиуми с насоченост Ендокринология

Професионални отличия

 

Почетни звания и награди

 

Как бихте се определили с 3 думи