site_location_alt

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" 21

site_phone_alt

02/ 91 54 574, 0700 100 37

Анестезиология и реанимация

доц, д-р Румяна Андонова, дм

.