site_location_alt

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" 21

site_phone_alt

02/ 91 54 574, 0700 100 37

Детска ортопедия и травматология

Д-р Златин Пенев

Имена

Златин Пламенов Пенев

Специалност

Ортопедия и травматология

Kлючови компетенции, основни дейности и отговорности

Първични и вторични прегледи при заболявания на опорно-двигателния апарат и травми при деца.

Образование

Висше - медицина

Следдипломни квалификации и специализации

AO Basic Principles of Fracture Management

AO Advanced Principles of Fracture Management

AO Managing Pediatric Muskulosceletal Injuries

Професионални интереси

Детска ортопедия и травматология

Владеене на чужди езици

Английски език

 

 

Професионално развитие:

Период

2012 - до сега

Длъжност

Лекар - ортопед травматолог

Работодател

УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

Основни дейности и отговорности

Оперативно и неоперативно лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат и травми при деца.

 

 

Период

2016 - до сега

Длъжност

Асистент

Работодател

Медицински Университет - София, Катедра по Спешна Медицина

Основни дейности и отговорности

Провеждане на лекции по травматология

 

 

Период

2020 - до сега

Длъжност

Лекар - ортопед травматолог

Работодател

МЦ Пирогов

Основни дейности и отговорности

Първични и вторични прегледи при заболявания на опорно-двигателния апарат и травми при деца.

 

 

Научни публикации

 

Научна и приложна дейност

 

Членства в научни дружества

 

Участие в научни форуми

 

Професионални отличия

 

Почетни звания и награди

Лекар на когото българите вярват за 2016г., 2017г. и 2018г.

Как бихте се определили с 3 думи