site_location_alt

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" 21

site_phone_alt

02/ 91 54 574, 0700 100 37

Детска ортопедия и травматология

Д-р Явор Пукалски, дм

Имена

Явор Бисеров Пукалски

Специалност

Ортопедия и травматология

Kлючови компетенции, основни дейности и отговорности

Организация на работния процес, обучение на специализанти, развитие на научна дейност

Образование

2005 – 2011 Медицина; Медицински Университет, Медицински Факултет, София

Следдипломни квалификации и специализации

2019  Придобита научна и образователна степен „доктор“

2019  Здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения

2019 Ехографска диагностика на тазобедрената става по Граф, УСБАЛО „Б. Бойчев“, София

2018 АО Trauma Master Course: managing Pediatric Musculoskeletal Injuries

2018 Effort Basic Science Course

2018 AO ResearchInstitue – Davos, Switzerland

2017 EFORT Travelling Fellowship

2017 Първи Български курс на проф. Граф по ехография на тазобедрената става за диагностика и лечение на DDH у новороденото

2017 The 22nd Surgery of the Adult Foot and Ankle Course (Stanmore foot and ankle course)

2016 BOTA – AAOS (American Academy of Orthopedic Surgeons) Elbow Program

2015 Advanced Principles of Fracture Management – Davos, Switzerland

2015 Basic Principles of Fracture Management – Sofia, Bulgaria

2014 Basics of Microsurgery, University of Ioanina, Greece

Професионални интереси

Травматология; Детска ортопедия и травматология; Лакътна хирургия, Хирургия на ходилото.

Владеене на чужди езици

Английски, Руски

 

Професионално развитие:

Период

2019 до момента

Длъжност

Ортопед - травматолог

Работодател

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Основни дейности и отговорности

Консервативно и оперативно лечение на травми в детска възраст

 

Период

2015 - 2019

Длъжност

Асистент

Работодател

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Основни дейности и отговорности

Консервативно и оперативно лечение на травми в детска възраст

 

Период

2012 - 2015

Длъжност

Специализант по ортопедия и травматология

Работодател

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Основни дейности и отговорности

Консервативно и оперативно лечение на травми в детска възраст

 

 

Период

2005 - 2011

Длъжност

Санитар

Работодател

ВМА - София

 

Научни публикации

20 публикации в български и международни журнали

Научна и приложна дейност

2019 – 2020 Лектор към програмата „Практически увод в лечението на спешните състояния“

2019 АО Trauma National Faculty – ORP Clinical training

2018 АО Trauma National Faculty – Pediatric Fractures

2017  Ръководител на workshop по време на 16th International Congress of Medical Sciences (ICMS)

2016 Ръководител на workshop по време на 1-ва Национална конференция по Спешна медицина - "СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ"

2015 Ръководител на workshop по време на 14th International Congress of Medical Sciences (ICMS)

Членства в научни дружества

БОТА, АО Trauma, EFORT, EFAS

Участие в научни форуми

Над 40 участия в конгреси

Почетни звания и награди

Награда: Лекар на когото българите вярват 2020

Награда: Млад лекар на годината 2019

Награда: Лекар на когото българите вярват 2019

 

Educational secretary – AO Trauma, Bulgaria

Заместник-председател на секция по детска ортопедия и травматология към БОТА.

Как бихте се определили с 3 думи

 

Организиран, колаборативен, прецизен