site_location_alt

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" 21

site_phone_alt

02/ 91 54 574, 0700 100 37

Служба по трудова медицина

Службата по трудова медицина предлага консултантски услуги в следните области: 

  • цялостни бизнес решения за своите корпоративни клиенти
  • детайлни политики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите 
  • анализ и управление на риска за здравето и безопасността при работа
  • обучение по правилата за опазване на здравето и оказване на първа помощ
  • програми за превенция и мониторинг в системата за управление на здравето и безопасността  при работа
  • управление на процесите като част от цялостния оперативен план на компанията

 

Очакваме Вашето запитване на адрес:  ️mc_pirogov@abv.bg

Ще се радваме да бъдем Ваш доверен партньор!