site_location_alt

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" 21

site_phone_alt

02/ 91 54 574, 0700 100 37

Медицински Център "Н.И.Пирогов"

 

 

Медицински Център "Н.И.Пирогов" предоставя достъпна, адекватна и ефективна извънболнична медицинска помощ при прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика съобразно медицинските стандарти.

 

Медицинският център се намира в комплекса на Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н.И.Пирогов“ - най-големият по рода си център за спешна медицинска помощ в България и работи в тясно сътрудничество с едноименната болница.  Предлага на своите пациенти следните дейности:

  • Оказване на своевременна и висококвалифицирана диагностика и лечение на лица с остри и хронични заболявания. 
  • Оказване на консултативна помощ.
  • Осъществяване на профилактична и промотивна дейност, предназначена за стабилизиране и увеличаване здравето на пациента, предпазване от възникване на усложнения и предотвратяване на неговото инвалидизиране.
  • Осъществяване на социални функции, имащи изключително значение за адаптацията на пациента, увеличаване на терапевтичния потенциал, информираността на пациента и неговите близки относно техните права, роля и отговорност при лечение.

Медицински център "Н.И.Пирогов"  разполага с екип от отлични професионалисти: над 100 лекари и специалисти по здравни грижи, сред които над 15 хабилитирани лица - доценти и професори, висококвалифицирани специалисти от водещи клиники на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" и други уважавани лечебни заведения от национален мащаб.

 

Поема пълен ангажимент към здравословните проблеми на своите пациенти в целия лечебно - диагностичен процес, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти.