site_location_alt

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" 21

site_phone_alt

02/ 91 54 574, 0700 100 37

Остеоденситометрия

Диагностика на остеопороза чрез прецизна технология с ултразвуков Остеоденситометър OsteoPro.   

 

Ултразвуковата остеоденситометрия е неинвазивно и безболезнено скринингово изследване.  Предлага събиране на детайлни данни за костната плътност и предоставя надеждна прогноза за риска от остеопороза, като за поставянето на окончателна диагноза се назначават допълнителни изследвания.

Бърз, безболезнен, безвреден, прецизен метод за диагностика на остеопороза!