site_location_alt

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" 21

site_phone_alt

02/ 91 54 574, 0700 100 37

COVID-19

Екипът на медицински център „Н.И.Пирогов“ е създал нужната организация, за да осигури спокойствието и безопасността на своите пациенти в условия на пандемия от Covid-19. 

 

Налице е стриктно съблюдаване на противоепидемичните мерки:

  • дезинфекция на контактни повърхности и апаратура 
  • задължително носене на предпазни маски
  • използване на дезинфектант на входа на центъра
  • контролиран достъп на пациенти 
  • ограничаване на придружителите на пациентите
  • спазване на дистанция на територията на центъра

 

За да бъдат ефективни нашите усилия за ограничаване на разпространението на вируса, са необходими и разбиране, търпение и съдействие от страна на нашите пациенти.  

 

Нека всички бъдем отговорни към собственото здраве, здравето на нашите близки и това на медицинските екипи, на които го поверяваме.