site_location_alt

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" 21

site_phone_alt

02/ 91 54 574, 0700 100 37

Адрес:

Медицински център „Н.И.Пирогов“, гр. София 1606, район “Красно село”, бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" 21

Забележка:

вход от бул. „П.Славейков“, до ъгъла с ул.“Лайош Кошут“

Телефони:

0700 100 37 (национален безплатен телефон)

(02) 91 54 574

Имейл адрес:

mc_pirogov@abv.bg

Обществен транспорт:

Директни връзки: спирка „УМБАЛСМ „Пирогов“

Автобус № 604

Трамваи № 4 и № 5

Близка метростанция: „Медицински университет“ 

Възможност за паркиране

Територията около центъра попада в зона с режим на платено почасово паркиране "Зелена зона".